SEPUNCAK

Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam

TINTA PEMULA CERITA

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera.Terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majalah sekolah kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah yang sungguh bermakna ini. Semoga majalah sekolah ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Saya yakin, aspirasi sistem dan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan sentiasa menjadi fokus utama untuk semua pihak. Fokus dan gerak kerja KPM untuk tahun 2020 akan tertumpu kepada kualiti pembelajaran murid dan kualiti guru serta pemimpin sekolah.

Pembelajaran murid di sekolah akan lebih berkesan apabila ia dipacu dengan pengajaran yang berkualiti oleh guru serta disokong oleh kepimpinan Pengetua/Guru Besar. Justeru, akauntabiliti perlu ada pada semua pihak bagi menjamin pembelajaran murid diutamakan. Akauntabiliti adalah seperti pelekat yang dapat mengikat dan menyatukan komitmen kita ke arah keberhasilan.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga sekolah serta terus bersama-sama menjayakan agenda pendidikan negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang cemerlang dan gemilang.

BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH!

DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Ucapan terima kasih kepada warga sekolah kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah sekolah bagi tahun 2020.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas buat warga sekolah khususnya Sidang Redaksi majalah PUNCAK kerana berjaya menerbitkan majalah sekolah kali ke-16. Usaha dan komitmen yang telah dicurahkan untuk menerbitkan majalah ini adalah satu kejayaan besar yang dapat memaparkan aktiviti serta kejayaan sekolah sepanjang tahun. Modal insan yang berkualiti merupakan aset utama negara kerana merekalah yang akan menentukan masa depan negara dan bangsa.

Usaha ini perlu digembleng secara menyeluruh dan ini memerlukan kerjasama semua pihak terutama guru, ibu bapa dan komuniti. Pendidikan yang cemerlang adalah kunci kepada pembentukan murid yang berilmu. Setiap potensi murid perlu dikembangkan supaya menjadi insan berkualiti, mempunyai minda kelas pertama, minda teroka, kritis dan kreatif. Seterusnya akan menjadi pekerja yang berfikiran terbuka, berprinsip reflektif, berintegriti, mampu berkomunikasi dan sanggup ke hadapan untuk mencipta teknologi baru.

Guru merupakan golongan yang berada di barisan hadapan dan menjadi pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan.Akhir kata, saya berharap warga SMK Puncak Alam dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerjasama agar dapat menjana kejayaan yang unggul dan cemerlang.

Sekian, terima Kasih.

TUAN HAJI MOHD AZUAN BIN MOHD NAWAWI

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera.Terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majalah sekolah kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah yang sungguh bermakna ini. Semoga majalah sekolah ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Saya yakin, aspirasi sistem dan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan sentiasa menjadi fokus utama untuk semua pihak. Fokus dan gerak kerja KPM untuk tahun 2020 akan tertumpu kepada kualiti pembelajaran murid dan kualiti guru serta pemimpin sekolah.

Pembelajaran murid di sekolah akan lebih berkesan apabila ia dipacu dengan pengajaran yang berkualiti oleh guru serta disokong oleh kepimpinan Pengetua/Guru Besar. Justeru, akauntabiliti perlu ada pada semua pihak bagi menjamin pembelajaran murid diutamakan. Akauntabiliti adalah seperti pelekat yang dapat mengikat dan menyatukan komitmen kita ke arah keberhasilan.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga sekolah serta terus bersama-sama menjayakan agenda pendidikan negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang cemerlang dan gemilang.

BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH!

DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Ucapan terima kasih kepada warga sekolah kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah sekolah bagi tahun 2020.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas buat warga sekolah khususnya Sidang Redaksi majalah PUNCAK kerana berjaya menerbitkan majalah sekolah kali ke-16. Usaha dan komitmen yang telah dicurahkan untuk menerbitkan majalah ini adalah satu kejayaan besar yang dapat memaparkan aktiviti serta kejayaan sekolah sepanjang tahun. Modal insan yang berkualiti merupakan aset utama negara kerana merekalah yang akan menentukan masa depan negara dan bangsa.

Usaha ini perlu digembleng secara menyeluruh dan ini memerlukan kerjasama semua pihak terutama guru, ibu bapa dan komuniti. Pendidikan yang cemerlang adalah kunci kepada pembentukan murid yang berilmu. Setiap potensi murid perlu dikembangkan supaya menjadi insan berkualiti, mempunyai minda kelas pertama, minda teroka, kritis dan kreatif. Seterusnya akan menjadi pekerja yang berfikiran terbuka, berprinsip reflektif, berintegriti, mampu berkomunikasi dan sanggup ke hadapan untuk mencipta teknologi baru.

Guru merupakan golongan yang berada di barisan hadapan dan menjadi pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan.Akhir kata, saya berharap warga SMK Puncak Alam dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerjasama agar dapat menjana kejayaan yang unggul dan cemerlang.

Sekian, terima Kasih.

TUAN HAJI MOHD AZUAN BIN MOHD NAWAWI

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera.Terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majalah sekolah kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah yang sungguh bermakna ini. Semoga majalah sekolah ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Saya yakin, aspirasi sistem dan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan sentiasa menjadi fokus utama untuk semua pihak. Fokus dan gerak kerja KPM untuk tahun 2020 akan tertumpu kepada kualiti pembelajaran murid dan kualiti guru serta pemimpin sekolah.

Pembelajaran murid di sekolah akan lebih berkesan apabila ia dipacu dengan pengajaran yang berkualiti oleh guru serta disokong oleh kepimpinan Pengetua/Guru Besar. Justeru, akauntabiliti perlu ada pada semua pihak bagi menjamin pembelajaran murid diutamakan. Akauntabiliti adalah seperti pelekat yang dapat mengikat dan menyatukan komitmen kita ke arah keberhasilan.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga sekolah serta terus bersama-sama menjayakan agenda pendidikan negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang cemerlang dan gemilang.

BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH!

DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Ucapan terima kasih kepada warga sekolah kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah sekolah bagi tahun 2020.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas buat warga sekolah khususnya Sidang Redaksi majalah PUNCAK kerana berjaya menerbitkan majalah sekolah kali ke-16. Usaha dan komitmen yang telah dicurahkan untuk menerbitkan majalah ini adalah satu kejayaan besar yang dapat memaparkan aktiviti serta kejayaan sekolah sepanjang tahun. Modal insan yang berkualiti merupakan aset utama negara kerana merekalah yang akan menentukan masa depan negara dan bangsa.

Usaha ini perlu digembleng secara menyeluruh dan ini memerlukan kerjasama semua pihak terutama guru, ibu bapa dan komuniti. Pendidikan yang cemerlang adalah kunci kepada pembentukan murid yang berilmu. Setiap potensi murid perlu dikembangkan supaya menjadi insan berkualiti, mempunyai minda kelas pertama, minda teroka, kritis dan kreatif. Seterusnya akan menjadi pekerja yang berfikiran terbuka, berprinsip reflektif, berintegriti, mampu berkomunikasi dan sanggup ke hadapan untuk mencipta teknologi baru.

Guru merupakan golongan yang berada di barisan hadapan dan menjadi pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan.Akhir kata, saya berharap warga SMK Puncak Alam dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerjasama agar dapat menjana kejayaan yang unggul dan cemerlang.

Sekian, terima Kasih.

TUAN HAJI MOHD AZUAN BIN MOHD NAWAWI

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera.Terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majalah sekolah kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah yang sungguh bermakna ini. Semoga majalah sekolah ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Saya yakin, aspirasi sistem dan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan sentiasa menjadi fokus utama untuk semua pihak. Fokus dan gerak kerja KPM untuk tahun 2020 akan tertumpu kepada kualiti pembelajaran murid dan kualiti guru serta pemimpin sekolah.

Pembelajaran murid di sekolah akan lebih berkesan apabila ia dipacu dengan pengajaran yang berkualiti oleh guru serta disokong oleh kepimpinan Pengetua/Guru Besar. Justeru, akauntabiliti perlu ada pada semua pihak bagi menjamin pembelajaran murid diutamakan. Akauntabiliti adalah seperti pelekat yang dapat mengikat dan menyatukan komitmen kita ke arah keberhasilan.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga sekolah serta terus bersama-sama menjayakan agenda pendidikan negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang cemerlang dan gemilang.

BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH!

DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera.Terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majalah sekolah kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah yang sungguh bermakna ini. Semoga majalah sekolah ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Saya yakin, aspirasi sistem dan aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 akan sentiasa menjadi fokus utama untuk semua pihak. Fokus dan gerak kerja KPM untuk tahun 2020 akan tertumpu kepada kualiti pembelajaran murid dan kualiti guru serta pemimpin sekolah.

Pembelajaran murid di sekolah akan lebih berkesan apabila ia dipacu dengan pengajaran yang berkualiti oleh guru serta disokong oleh kepimpinan Pengetua/Guru Besar. Justeru, akauntabiliti perlu ada pada semua pihak bagi menjamin pembelajaran murid diutamakan. Akauntabiliti adalah seperti pelekat yang dapat mengikat dan menyatukan komitmen kita ke arah keberhasilan.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga sekolah serta terus bersama-sama menjayakan agenda pendidikan negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang cemerlang dan gemilang.

BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH!

DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Ucapan terima kasih kepada warga sekolah kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majalah sekolah bagi tahun 2020.

Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas buat warga sekolah khususnya Sidang Redaksi majalah PUNCAK kerana berjaya menerbitkan majalah sekolah kali ke-16. Usaha dan komitmen yang telah dicurahkan untuk menerbitkan majalah ini adalah satu kejayaan besar yang dapat memaparkan aktiviti serta kejayaan sekolah sepanjang tahun. Modal insan yang berkualiti merupakan aset utama negara kerana merekalah yang akan menentukan masa depan negara dan bangsa.

Usaha ini perlu digembleng secara menyeluruh dan ini memerlukan kerjasama semua pihak terutama guru, ibu bapa dan komuniti. Pendidikan yang cemerlang adalah kunci kepada pembentukan murid yang berilmu. Setiap potensi murid perlu dikembangkan supaya menjadi insan berkualiti, mempunyai minda kelas pertama, minda teroka, kritis dan kreatif. Seterusnya akan menjadi pekerja yang berfikiran terbuka, berprinsip reflektif, berintegriti, mampu berkomunikasi dan sanggup ke hadapan untuk mencipta teknologi baru.

Guru merupakan golongan yang berada di barisan hadapan dan menjadi pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan.Akhir kata, saya berharap warga SMK Puncak Alam dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerjasama agar dapat menjana kejayaan yang unggul dan cemerlang.

Sekian, terima Kasih.

TUAN HAJI MOHD AZUAN BIN MOHD NAWAWI

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR